Փակ բերանը ճանճ չի մտնի: Շունը իր դռան առաջ է հաչում: