Ամուրիների կանայք և կույսերի երեխաներըկիրթ են լինում: