Կնոջ բերած օժիտը դռան զանգակ է, անցուդարձ անելիս ճակատիդ կդիպչի: