Քաղաքավարի մերժումն ավելի լավ է քան կոպիտ զիջումը: