Լեզուն մեղր սիրտը լեղի:

ԱԳՈՌԱՖՈԲԻԱ

• Ագոռաֆոբիա` վախ տարածություններից

Կլաուստրաֆոբիա` փակ տարածությունից

Կենոֆոբիա` դատարկ տարած.

Աստրոպոֆոբիա`կայծակներից վախ

Գիպսոֆոբիա` բարձրունք բարձրանալու ընթացքից վախ

Գելիոֆոբիա` արևի ճառագայթներից վախ

Ակրոֆոբիա` բաձր տեղերից վախ

Անեմոֆոբիա` փոթորիկից վախ

Բազոֆոբիա` քայլելուց վախ

Բատոֆոբիա`խորությունից

Գեֆիրոֆոբիա` կամուրջներով քայլելուց