Աղվեսին նույն թակարդով երկու անգամ չես բռնի:

ՆՈԶՈՖՈԲԻԱՆԵՐ

• Նոզոֆոբիա` վախ հիվանդանալ այն հիվանդությունները, որոնք կարող են բերել մահվան:

Կարդիոֆոբիա`սրտի հիվանդություն

Կանցերոֆոբիա` քաղցքեղ

Ալիենոֆոբիա` հոգեկան հիվանդություններ

Միզոֆոբիա`վարակվելուց

Դիսսոֆոբիա`կատաղություն

Սիֆիլոֆոբիա`սիֆիլիսով հ-ն

Վտիզիոֆոբիա` տուբերկուլյոզ

Գիմմատոֆոբիա`այունահոսություն

Վերտիկոֆոբիա`ուշաթափության վախ

Գելլինտոֆոբիա`ճիճուներ

Օնանոֆոբիա`վախ օնանիզմից