Հիմարը մի քար գցեց ջրհորը, հարյուրխելոք հավաքված չկարողացան հանել:

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Հոգեկան առողջության պատկերացման դասակարգումը• Իդեալական հոգեկան առողջություն, լիարժեք հոգեհասարակական ադապտացիա, որը յուրաքանչյուր հասարակության համար իդեալական միավոր է

• Միջին վիճակագրական առողջություն: Սա նոռմայի ցուցանիշ է, երբ հաշվի են առնվում որոշ պոպուլյացիոն յուրահատկություններ` տարիքը, սեռը, հասարակական վիճակը: Այստեղ նոռման ունի դիապազոն

• Կոնստիտուցիոնալ հոգեկան առողջություն: Սա կապված է մարդու մարմնի կառուցվածքի հետ և այն ոչ պսիխոտիկ շեղումների հետ, որոնք դիտվում են տարբեր կոնստիտւցիա ունեցող մարդկանց մոտ և հաշվում են որպես նոռմա: Օրինակ` Կրեչմեր` պիկնիկները- ցիկլոիդներ են, ատլետները

• Շեշտվածությունը համարվում է հոգեկան առողջության նոռմա: Այս դեպքում բնավորության որոշակի գծեր առավել արտահայտված են, սակայն չեն խանգարում հարմարմանը: Ռիսկի խումբ

• Նախահիվանդային վիճակ: այս վիճակի անձանց մոտ կան ոչ ձևավորված հիվանդագին ախտանիշներ, որոնք բերում են թույլ արտահայատված ապահարմարման: premorbut- նախահիիվանդային morbut- հիվանդություն, որտեղ ստվերի պես հիվանդությունը սկսում է արտահայտել;