Այսօրվա հիսունը վաղվա հարյուրից լավ է:

Հոգեբանական նյութեր

Ֆոբիաների տեսակները

ՀԱՏՈՒԿ ՎԱԽԵՐ
• Հատուկ վախեր Ֆոբոֆոբիա`վախ, որ վախերը կկրկնվեն Տրիսկոդեյհկոֆոբիա`13 թվից վախ....

ՍՈՑԻՈՖՈԲԻԱ
Սոցիոֆոբիա`միջանձնային հարաբերություներից վախ...

ԱԳՈՌԱՖՈԲԻԱ
Ագոռաֆոբիա` վախ տարածություններից...

ՆՈԶՈՖՈԲԻԱՆԵՐ
Նոզոֆոբիա` վախ հիվանդանալ այն հիվանդությունները, որոնք կարող են բերել մահվան: