Ամեն ինչ իր տեղն ունի, միայն թե իմանաս ինչպես տեղավորել այն:

Հոգեբանական նյութեր

Իմացական գոծընթացների խանգարումները

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
Մ-ը ապահովում է արտաքին աշխարհի արտացոլումը վերլուծության և համադրման միջոցով: Մտավոր ոլորտի խանգարումները կարող են լինել ըստ ձևի և բովանդակության:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
Ուշադրությունը հոգեկան գործընթաց է, գիտակցության ուղվածությունն է, որը ապահովում է որոշակի առարկաների և երևույթների ընտրողական ընկալում: Այս գործընթացը անհրաժեշտ է բոլոր հոգեկան գործընթացների համար: Ուշադրությունը ապահովում է ցանցաձև համակարգը: Նա որևէ երևույթի կողմնորոշիչ ռեակցիան է, ապահովում է համեմատման ռեակցիան, որի շնորհիվ անձը որոշվում է ազդակի ռելևանտության աստիճանը և ուշադրությունը դեպի որևէ երևույթ կարող է մարել կամ վերածվել կողմնորոշիչ գործունեության:

ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
Հիշողությունը` մնեմոս, հոգեկան գործընթաց է, որի միջոցով ընդունվում, ամրապնդվում , պահպանվում և վերարտադրվում է: Յուրաքանչյուր բջիջ ունի հիշողություն, որոնց ակտիվացումը կապված է հ-ն կորիզի հետ: Գագաթային շրջանը, քումքային շրջանը, ենթակեղևային հիպոկամպը ռեակցիա են տալիս նորույթի հանդեպ: Նշաձև կորիզը (հուզական հ-ը), ուղեղիկը (շարժողական հ-ն, ժամանակի հ-ն): Հ-ն բոլոր գործընթացները ի վերջո իրականացվում են պրե‎րոնտալ կեղևի միջոցով:

ԶԳԱՅՈՒԹՅԱՆ և ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
Ընկալումը այն գործընթացն է, որի միջոցով ձեռք է բերվում արաքին միջավայրի մասին ինֆորմացիա: Եթե ինֆորմացիան աղավաղված է, մարդու վարքը դառնում է հիվանդագին, ապահարմարված: Ընկալումը սկսվում է զգայությունից, որի հիման վրա կազմվում է ամբողջական ընկալումը : Զգայության շեղումները լինում են քանակական և որակական: