Հագուստը մարդուն քելք կբերի, կինը մարդուն խելք կբերի: