Կույրերի մեջ միաչքանին թագավոր է:

Մարինա Թոզալաքյան, հոգեբան

Դիմել հոգեբանական աջակցության կենտրոն`
Երևան 0047, Նորք, Գևորգ Հովսեփյան փող., 2ա շենք
Հեռախոս. (+374 94) 01-22-41 /Ժամը 9:00 - 18:00/

Անձնական կայք-էջ` www.hogebanimot.com
Էլ.փոստ`

Մասնագիտական կրթություն

2012 թ.
Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում" գործնական դասընթացի "Էրիքսոնյան հիպնոզ" փուլ (30 ժամ):

2012 թ.
Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում" գործնական դասընթացի "Ընտանեկան հոգեթերապիա" փուլ (30 ժամ):

2011 թ. - 2012 թ.
Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում" գործնական դասընթացի "Ռեֆրեյմինգ" և "Սուբմոդալություններ" փուլեր (70 ժամ):

2011 թ.
Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում" գործնական դասընթացի "Մետամոդել" և "Խարսխման տեխնիկա" փուլեր (70 ժամ):

2005 թ.
Վիլնյուսի պետական համալսարան, Լիտվա` մասնագիտական կատարելագործում:

2003 – 2005 թթ.
Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ` մագիստրոսի աստիճան:

1999 – 2003 թթ.
Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ` բակալավրի աստիճան:

Միջնակարգ կրթություն

1989 - 1999 թթ.
Երևանի Ա.Պ.Չեխովի անվան թիվ 55 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատատեղեր

2009 թ. - առ այսօր
Սեդա Ղազարյանի hիշատակի hիմնադրամի "Ինթրա" հոգեկան առողջության կենտրոն՝ հոգեբան:

2003 թ. - առ այսօր
Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների միություն` հոգեբան:

2006 թ. - առ այսօր
Նորքի հոգեբուժական կլինիկայի շրջօրյա հիվանդանոցային խնամքի կարիք չունեցող երեխաների բաժանմունք` հոգեբան:

2007 թ. - առ այսօր
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի "Ուրարտու" համալսարան՝ դասախոս:

2006 թ.
Հայ օգնության միություն (ՀՕՄ), "Պետական աջակցություն երեխաների խնամակալ կազմակերպությունների շրջանավարտներին" ծրագիր` հոգեբան:

2004 թ.
Ցավեր առանց սահմանի (DSF), "Հեգեկան խանգարումների կանխարգելումը նախածննդյան շրջանում" ծրագիր` հոգեբան:

Ելույթներ և մասնակցություններ

2011 - 2012 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն: "Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում" գործնական դասընթաց:

2006 թ.
Հայաստանի տրանսակտ վերլուծության միություն: Ուսումնական դասընթաց "Տրանսակտային վերլուծության հիմունքները" թեմայով:

2005 թ.
Վիլնյուսի համալսարանի մանկական կլինիկա, Երեխաների զարգացման կենտրոն, Կաունաս, Լիտվա: Ուսումնական դասընթաց "Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջություն" թեմայով:

2005 թ.
Հոգեբուժության և հոգեթերապիայի ինստիտուտ, ԱՄՆ: Ուսումնական դասընթաց "Կոգնիտիվ - վարքային թերապիա" թեմայով:

2004 թ.
Բժշկական ծրագիր "Համաշխարհային առողջապահության մեջ հոգեկան առողջության դերը", գիտական կոնֆերանս:

2004 թ.
Ցավեր առանց սահմանի (DSF), Ուսումնական դասընթաց "Հոգեմոտորիկայի սենսիբիլիզացիա" թեմայով:

2003 թ.
"Psichiatria E Territorio" (Իտալիա) և Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների միություն (Հայաստան). "Trauma and Recovery 6th Congress for Bridging Eastern and Western Psychiatry", գիտական կոնգրես:

2003 թ.
"Տաթև 95" Հոգեկան աջակցության և խորհրդատվության կենտրոն: Ուսումնական դասընթաց "Հոգեբանական խորհրդատվություն" թեմայով:

2002 - 2003 թթ.
Global Initiative on Psychiatry (GIP, Լիտվա) և Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների միություն (ACPP, Հայաստան) համատեղ ծրագիր "Առողջապահական համակարգի առաջնակի օղակների ուսուցում" (երկրորդ փուլ):

2000 - 2001 թթ.
Global Initiative on Psychiatry (GIP, Լիտվա) և Մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների միություն (ACPP, Հայաստան) համատեղ ծրագիր "Առողջապահական համակարգի առաջնակի օղակների ուսուցում" (առաջին փուլ):

Հոդվածներ և տպագիր աշխատանքներ

Մի քանի գիտական հոդվածների հեղինակ և համահեղինակ:

Citalopram and Mirtazapine Combination on Adolescents with Refractory Depression.
Կպչուն-սևեռուն մտքերով մարդկանց անձնային օրինաչափությունների դուրս բերումը:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Երաշխավորագրեր

Բժշ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մարուքե Գևորգի Եղիյան
Օրբելի 8, բն. 21, ք. Երևան, Հայաստան
Հեռ.՝ (+374 10) 22-08-61